EYE VISTA Hotel Booking Agency

EYE VISTA Hotel Booking Agency

Salyut Hotel, Moscow, Russia
http://www.hotelsalyut.ru/
117603, Leninsky Avenue, 158, Moscow, Russia
Nearest metro station:
Yugo-Zapadnaya
Salyut Hotel - general information
Salyut Hotel - how to get to the hotel
Salyut Hotel - prices, room reservation and services
Salyut Hotel - infrastructure
Salyut Hotel - The "Business centers"
Salyut Hotel - restaurants of the hotel
Salyut Hotel - visitors opinion (0)

Salyut Hotel, MoscowPhone in Moscow: +7 (495) 737-7950 , +7 (916) 300-5013. + 7 (901) 578-6583
Phone in St. Petersburg: +7 (495) 737-7950 , +7 (916) 300-5013. + 7 (901) 578-6583
e-mail for room reservation in Moscow: vega-admin@eye-vista.ru,
in St. Petersburg: spb@eye-vista.ru

Room reservation application form (to be sent by Fax)
Room reservation application form (to be sent by Fax) (.DOC -> .ZIP, 15K)
Payment Agreement
Payment Agreement (.DOC, 56K)
Visa support application form (to be sent by Fax)
Visa support application form (to be sent by Fax) (.DOC -> .ZIP, 7K)
Migratory card
Migratory card (picture) (.PDF -> .ZIP, 48K)